Giriş

ÖZELLİKLER


İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ YÖNETİM ve DENETİM SİSTEMİ1)    Teknik Özellikler

2)    Yetki Özellikleri

3)    Entegrasyon Özellikleri

4)    Özelleştirilebilir Uyarı ve Bilgilendirme Sistemi 

5)    Personel Yetkinliği


6)    İşyeri Bilgileri

7)    Çalışan Bilgileri 

8)    Risk Değerlendirmesi 

9)    Yıllık Çalışma-Faaliyet Planı


10)    Yıllık Eğitim Planları

11)    Acil Durum Planları, Senaryoları ve  Tatbikatları

12)    Ekipman Periyodik Bakım/Kontrol Planları ve Takibi

13)    Çalışma İzni Gerektiren İşlerin Takibi
14)    İSG Kurul Toplantı Organizasyonları ve Takibi

15)    İşyeri Olay Takip Sistemi (Meslek Has., İş Kazaları, Ramak Kala, Sadece Maddi Hasarlı Olay, v.b)

16)    Çalışan İşe Giriş/Periyodik Muayene/Tetkik Takibi

1.      Soygeçmiş bilgileri
2.      Kaza bilgileri
3.      Ameliyat bilgileri
4.      Hastalık bilgileri
5.      Hastane yatış bilgileri
6.      Maluliyet bilgileri
7.      Tedavi bilgileri
8.      Sigara kullanım bilgileri
9.      Alkol kullanım bilgileri
10.    Tıbbi anamnez bilgileri
11.    Fizik muayene bilgileri
12.    Laboratuvar bulguları
13.    Aşı bilgileri

17)    Çalışan İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimleri Takibi

18)    Çalışan Mesleki Eğitimlerinin Takibi

19)    Kişisel Maruziyet ve Ortam Ölçümlerinin Takibi

20)    Kişisel Koruyucu Donanımların Takibi

21)    Kimyasallar ve Malzeme Güvenlik Bilgi Formları
22)    Çevrimdışı Uzaktan Eğitim Sistemi
 

23)    Düzeltici ve Önleyici Faaliyet (DÖF) Sistemi
 1. Yapım sorumlusu
 2. Takip sorumlusu
 3. Gözetim ve  Kontrol sorumlusu


24)    Yıl/Dönem  Sonu Değ. Raporları/İstatistikleri
 1. Yıllık Faaliyet Planları
 2. Yıllık Eğitim Planları
 3. Ekipman Periyodik Bakım Planları
 4. Ekipman Periyodik Kontrol Planları
 5. Kişisel ve Ortam Ölçüm Planları
   
 1. Risk Değerlendirmeleri
 2. Acil Durum Planları, Senaryoları ve  Tatbikatları    
 3. Çalışma İzni Gerektiren İşler
 4. Ekipman Periyodik Bakımları ve Kontrolleri
 5. İSG Kurul Toplantı Organizasyonları
 6. Meslek Has., İş Kazaları, Ramak Kala v.b Olayları
 7. Çalışan İşe Giriş/Periyodik Muayene/Tetkik 
 8. Çalışan İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimleri
 9. Çalışan Mesleki Eğitimleri
 10. Kişisel ve Ortam Ölçümleri
 11. Kişisel Koruyucu Donanım Teslim/Kullanım
 12. Uzaktan Eğitim Alanlar
 13. Düzeltici ve Önleyici Faaliyetler