Katalog: Türkçe - English

1) Teknik Özellikler
2) Yetki Özellikleri
3) Entegrasyon Özellikleri
4) Özelleştirilebilir Uyarı ve Bilgilendirme Sistemi
5) Personel Yetkinliği
6) İş Yeri Bilgileri
7) Çalışan Bilgileri
8) Risk Değerlendirmesi
9) Yıllık Çalışma, Faaliyet Planı
10) Yıllık Eğitim Planları
11) Acil Durum Planları, Senaryoları ve Tatbikatları
12) Ekipman Periyodik Bakım, Kontrol Planları ve Takibi
13) Çalışma İzni Gerektiren İşlerin Takibi
14) İSGÇ Kurul Toplantı Organizasyonları ve Takibi
15) İş Yeri Olay Bildirim Takip Sistemi (Meslek Has., İş Kazaları, Ramak Kala, Sadece Maddi Hasarlı Olay vb.)
16) Çalışan İşe Giriş, Periyodik Muayene, Tetkik Takibi


17) Çalışan İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimleri Takibi
18) Çalışan Mesleki Eğitimlerinin Takibi
19) Kişisel Maruz Kalma ve Ortam Ölçümlerinin Takibi
20) Kişisel Koruyucu Donanımların Takibi
21) Kimyasallar ve Güvenlik Bilgi Formları
22) Çevrim Dışı Uzaktan Eğitim Sistemi
23) Düzeltici Faaliyet (DF) Sistemi
 1. Yapım sorumlusu
 2. Takip sorumlusu
 3. Gözetim ve Kontrol sorumlusu

24) Yıllık Dönem Sonu Değerlendirme Raporları, İstatistikleri
 1. Yıllık Faaliyet Planları
 2. Yıllık Eğitim Planları
 3. Ekipman Periyodik Bakım Planları
 4. Ekipman Periyodik Kontrol Planları
 5. Kişisel ve Ortam Ölçüm Planları
 1. Risk Değerlendirmeleri
 2. Acil Durum Planları, Senaryoları ve Tatbikatları
 3. Çalışma İzni Gerektiren İşler
 4. Ekipman Periyodik Bakımları ve Kontrolleri
 5. İSGÇ Kurul Toplantı Organizasyonları
 6. Meslek Hastalıkları, İş Kazaları, Ramak Kala vb. Olayları
 7. Çalışan İşe Giriş, Periyodik Muayene, Tetkik
 8. Çalışan İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimleri
 9. Çalışan Mesleki Eğitimleri
 10. Kişisel ve Ortam Ölçümleri
 11. Kişisel Koruyucu Donanım Teslim, Kullanım
 12. Uzaktan Eğitim Alanlar
 13. Düzeltici Faaliyetler