isg-sis

Yapay Zeka İş Sağlığı ve Güvenliği Çevre Yönetim ve Denetim Sistemi Kurumsal Yazılım Çözümü

İş Yeri Bilgileri
Alt Yüklenici Yönetim Sistemi
Çalışan Bilgileri
Özelleştirilebilir Uyarı ve Bilgilendirme Sistemi
Düzeltici Faaliyet (DF) Sistemi
Risk Değerlendirmesi
Yıllık Çalışma, Faaliyet Planı
Yıllık Eğitim Planları
Acil Durum Planları, Senaryoları ve Tatbikatları
Ekipman Periyodik Bakım, Kontrol Planları ve Takibi
Çalışma İzni Gerektiren İşlerin Takibi
İş Sağlığı ve Güvenliği Kurul Toplantı Organizasyonları ve Takibi
İş Yeri Olay Bildirim Takip Sistemi (Meslek Has., İş Kazaları, Ramak Kala vb.)
Çalışan İşe Giriş, Periyodik Muayene, Tetkik Takibi
Çalışan İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimleri Takibi
Çalışan Mesleki Eğitimlerinin Takibi
Kişisel Maruz Kalma ve Ortam Ölçümlerinin Takibi
Kişisel Koruyucu Donanımların Takibi
Kimyasallar ve Güvenlik Bilgi Formları
Çevre Yönetim Sistemi
Çevrim Dışı Uzaktan Eğitim Sistemi
Yıllık Dönem Sonu Değ. Raporları, İstatistikleri
Socials


Contact WhatsApp Messenger

Copyright© 2012 - EGEROBOT® - ISGSIS®