• İş Yeri Bilgileri

 • Alt Yüklenici Yönetim Sistemi

 • Çalışan Bilgileri

 • Özelleştirilebilir Uyarı ve Bilgilendirme Sistemi

 • Düzeltici Faaliyet (DF) Sistemi

 • Risk Değerlendirmesi

 • Yıllık Çalışma-Faaliyet Planı

 • Yıllık Eğitim Planları

 • Acil Durum Planları, Senaryoları ve Tatbikatları

 • Ekipman Periyodik Bakım/Kontrol Planları ve Takibi

 • Çalışma İzni Gerektiren İşlerin Takibi

 • İş Sağlığı ve Güvenliği Kurul Toplantı Organizasyonları ve Takibi

 • İş Yeri Olay Takip Sistemi (Meslek Has., İş Kazaları, Ramak Kala, v.b)

 • Çalışan İşe Giriş/Periyodik Muayene/Tetkik Takibi

 • Çalışan İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimleri Takibi

 • Çalışan Mesleki Eğitimlerinin Takibi

 • Kişisel Maruziyet ve Ortam Ölçümlerinin Takibi

 • Kişisel Koruyucu Donanımların Takibi

 • Kimyasallar ve Malzeme Güvenlik Bilgi Formları

 • Çevre Yönetim Sistemi

 • Çevrimdışı Uzaktan Eğitim Sistemi

 • Yıl/Dönem Sonu Değ. Raporları/İstatistikleri

İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim ve Denetim Sistemi


İSGSİS - İş Sağlığı ve Güvenliği Sistemi
İSGSİS - İş Sağlığı ve Güvenliği Sistemi